Hiển thị một kết quả duy nhất

KIT CHẨN ĐOÁN

PCR/Gel Purification Kit

Giá: Liên Hệ

KIT LY TRÍCH DNA/RNA

Blood Viral Extraction Kit

Giá: Liên Hệ

KIT CHẨN ĐOÁN

Tissue Viral Extraction Kit

Giá: Liên Hệ

KIT CHẨN ĐOÁN

RNA Plant Extraction Kit

Giá: Liên Hệ

KIT LY TRÍCH DNA/RNA

DNA Blood Extraction Kit

Giá: Liên Hệ

KIT LY TRÍCH DNA/RNA

DNA Plant Extraction Kit

Giá: Liên Hệ

KIT LY TRÍCH DNA/RNA

DNA Genome Extraction Kit

Giá: Liên Hệ

Đối tác - Khách hàng

Copyright 2018 © ABT | Thiết kế bởi Web Bách Thắng