Hiển thị 1–12 trong 39 kết quả

THIẾT BỊ CƠ BẢN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Máy lắc 3D (SK-D3309-Pro)

Giá: Liên Hệ

THIẾT BỊ CƠ BẢN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Máy lắc sàng SK-R330-Pro

Giá: Liên Hệ

THIẾT BỊ CƠ BẢN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Máy ly tâm ống 15ml

Giá: Liên Hệ

THIẾT BỊ CƠ BẢN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Máy lắc ngang SK-L180-S

Giá: Liên Hệ

THIẾT BỊ CƠ BẢN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Máy lắc ngang SK-L180-Pro

Giá: Liên Hệ

THIẾT BỊ CƠ BẢN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Máy lắc tròn SK-O180-E

Giá: Liên Hệ

THIẾT BỊ CƠ BẢN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Máy lắc tròn SK-O180-S

Giá: Liên Hệ

THIẾT BỊ CƠ BẢN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Máy lắc tròn SK-O180-Pro

Giá: Liên Hệ

THIẾT BỊ CƠ BẢN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Máy khuấy từ cho tế bào MS-C-S4

Giá: Liên Hệ

THIẾT BỊ CƠ BẢN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Máy khuấy từ MS-M-S10

Giá: Liên Hệ

THIẾT BỊ CƠ BẢN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Máy khuấy từ MS-PA

Giá: Liên Hệ

THIẾT BỊ CƠ BẢN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Máy khuấy từ MS-S  

Giá: Liên Hệ

Đối tác - Khách hàng

Copyright 2018 © ABT | Thiết kế bởi Web Bách Thắng