Bộ điện di ngang lớn – Maxi Horizontal Electrophoresis Packages (Model: MSMAXIDUO)

Giá: Liên Hệ

Phân tích các đoạn DNA sau phản ứng PCR.

Phân tích các đoạn cắt bởi enzyme giới hạn.

DNA Finger Printing

Thích hợp cho lai Northern and Southern

Đối tác - Khách hàng

Copyright 2018 © ABT | Thiết kế bởi Web Bách Thắng