Hiển thị tất cả 7 kết quả

KIT PHÁT HIỆN BỆNH VI SINH THỰC PHẨM

TopSAFE ® Vibrio Parahaemolyticus REALTIME PCR KIT

Giá: Liên Hệ

KIT PHÁT HIỆN BỆNH VI SINH THỰC PHẨM

TopSAFE ® Shigella REALTIME PCR KIT

Giá: Liên Hệ

KIT PHÁT HIỆN BỆNH VI SINH THỰC PHẨM

TopSAFE ® Salmonella Spp REALTIME PCR KIT

Giá: Liên Hệ

KIT PHÁT HIỆN BỆNH VI SINH THỰC PHẨM

TopSAFE ® Listeria Monocytogenes REALTIME PCR KIT

Giá: Liên Hệ

KIT PHÁT HIỆN BỆNH VI SINH THỰC PHẨM

TopSAFE ® E.Coli PCR KIT

Giá: Liên Hệ

KIT PHÁT HIỆN BỆNH VI SINH THỰC PHẨM

Malachite green rapid test

Giá: Liên Hệ

KIT PHÁT HIỆN BỆNH VI SINH THỰC PHẨM

Fluoroquinolones Rapid Test Kit

Giá: Liên Hệ

Đối tác - Khách hàng

Copyright 2018 © ABT | Thiết kế bởi Web Bách Thắng