Hiển thị tất cả 7 kết quả

KIT PHÁT HIỆN BỆNH TRÊN NGƯỜI

TopCARE ® NG REALTIME PCR KIT

Giá: Liên Hệ

KIT PHÁT HIỆN BỆNH TRÊN NGƯỜI

TopCARE ® MTB REALTIME PCR KIT

Giá: Liên Hệ

KIT PHÁT HIỆN BỆNH TRÊN NGƯỜI

TopCARE ® GBS REALTIME PCR KIT

Giá: Liên Hệ

KIT PHÁT HIỆN BỆNH TRÊN NGƯỜI

TopCARE ® CHT REALTIME PCR KIT

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

KIT PHÁT HIỆN BỆNH TRÊN NGƯỜI

HCV Realtime PCR Kit (ABT)

Giá: Liên Hệ

KIT PHÁT HIỆN BỆNH TRÊN NGƯỜI

HBV Realtime PCR Kit (ABT)

Giá: Liên Hệ

Đối tác - Khách hàng

Copyright 2018 © ABT | Thiết kế bởi Web Bách Thắng