Hệ thống điện di ngang Mupid®-2Plus

Giá: Liên Hệ

Số lượng: 04 khay nhỏ (S) và 02 khay lớn (L)

Kích thước khay nhỏ: 55mm(W)×60mm(L)

Kích thước khay lớn : 109mm(W)×60mm(L)

Đối tác - Khách hàng

Copyright 2018 © ABT | Thiết kế bởi Web Bách Thắng