TransTaq®-T DNA Polymerase

Giá: Liên Hệ

Mẫu phức tạp
Nhân bản vô tính

Đối tác - Khách hàng

Copyright 2018 © ABT | Thiết kế bởi Web Bách Thắng