Showing 1–12 of 15 results

HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM KHÁC

BIS- ACRYLAMIDE

Giá: Liên Hệ

HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM KHÁC

Tris hydrochloride

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

HÓA CHẤT PCR

EasyTaq® DNA Polymerase

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Đối tác - Khách hàng

Copyright 2018 © ABT | Thiết kế bởi Web Bách Thắng