Máy nghiền mô 24 vị trí (BeadBlaster Microtube Homogenizer)

Giá: Liên Hệ

D2400 là giải pháp vượt trội cho việc đồng hóa các loại mẫu trước khi ly trích DNA/RNA dùng cho PCR/qPCR.

Dùng cho tất cả các loại mẫu như mô thực vật, mô động vật, giấy thấm mẫu, xương…

 

Đối tác - Khách hàng

Copyright 2018 © ABT | Thiết kế bởi Web Bách Thắng