Môi trường bảo Quản, Vận Chuyển Mẫu / viral transport medium (VTM)

Giá: Liên Hệ

Môi trường bảo Quản, Vận Chuyển Mẫu

( viral transport medium (VTM) )

Xuất Xứ: Việt Nam

Thể tích: 3ml

Đối tác - Khách hàng

Copyright 2018 © ABT | Thiết kế bởi Web Bách Thắng